Hustru Malin och hennes mor hustru Marit

Jag upptäckte nyligen Jan Granaths blogginlägg om Widik Hanssons i Norrvik hustru Malin och hennes härstamning. Det finns också andra relevanta inlägg på samma blogg, till exempel från november 2011. Jag var mycket intresserad av forskningsgenomgången i inlägget, för historien om hustru Malins mor Marit är en jag inte funderat på särskilt mycket på länge. Jag började med att peka ut i kommentarer saker som jag inte tyckte stämde, men det blev helt enkelt för svårt att hålla reda på. Och sedan upptäckte jag att referaten av mina egna artiklar inte på varje punkt stämde med vad jag faktiskt skrivit, vilket gjorde mig ännu mer förvirrad, så jag bestämde mig för att börja om och försöka skriva något själv om hustru Marits härstamning här i min egen blogg.

Till att börja med vill jag dela med mig av avskrifter av två relevanta domboksnotiser som gjordes av mig och Torsten Berglund när vi båda var gymnasister. Vi var fortfarande oerfarna handskriftsläsare, så det är möjligt att vi läst en del saker fel (dock tror jag Torstens avskrift är mer korrekt än den av samma notis som Björn Isheden tryckte i Släktforskaren 16).

Dalarnas häradsrättsdomböcker, vol. I:AI:2, f. 111r (ULA)

Laga ting 9 januari 1593 i Gränge

Kom hustru Marit i Nårgudh vik böd upp en theckt som hennes mann henne bebreffuat haffuer, benämdh nöre tächten, om thädh var nåkon i släckten som häne ville till sigh köpa, så bödh hennes mågh Vidick Hansson effther, och vore förlikta at hann skulle gifua hustru Marit 10 fat iären loffuades bref.

Avskrift av Anders Winroth, c. 1982

Renoverade lagmansrättsdomböcker, vol. 12½, Advokatfiskalens arkiv, Svea hovrätts arkiv (RA), f. 480v.

Lagmansting 6 febr 1619 med Gamla Norberg, Norrbärke, Söderbärke, Gränge och Våla socknar.

Thenne för:ne Lars Rafualβonn vpreff vprögde och vpbrött enn tächtta med sin förre hustru, och sedann han fick thenn andra gaff han henne sitth aflinge arbethe, thett nu hennes dotter H. Malijnn i Norgewijkenn besitter och hender emillan haffuer, huilkenn aflingh hann wäll motte giöra af huadh hann wille efther lagenn. Men hans hustru hade ther aflinghe inne medh, en tredingh, thenn skulle hann inthett bortgiffua. Ty dömdes nu thenn förre hustruns barne barnn thenn tridingen för bettalning af hustru Malijn, thenn honn och them låffuade, allenast honn begierde att ther motte komma en skattningh på, thett henne och låfwadz.

Avskrift av Torsten Berglund, 1984 (reproducerad med vänligt tillstånd)

Så här är texterna som behöver tolkas för att man ska kunna förstå vad hustru Malins mor var för kvinna. Jag är glad för kommentarer och förslag till tolkning.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0